Opće odredbe

Ovim općim uvjetima prodaje utvrđuju se uvjeti prema kojima će HANZA MEDIA d.o.o. Zagreb - vlasnik on line servisa Croatia tickets (zaštićen žigom) pružatelj usluga prodaje ulaznica, karata, turističkih aranžmana, pružati on line uslugu prodaje ulaznica za muzeje, nacionalne parkove, parkove prirode, kulturno zabavna i sportska događanja, karte za putovanja raznih prijevoznika, aranžmane za turistička putovanja, izlete i sl.

Ovi opći uvjeti nadopunjuju Opće uvjete Partnera odnosno njihovih internih akata čije ulaznice, karte, aranžmani se mogu kupiti putem servisa Croatia tickets ili na samostojećim stupovima.

Ugovor o kupoprodaji

Pružatelj usluga pruža uslugu prodaje ulaznica, karata, aranžmana za pojedine sadržaje objavljene na internet stranici servisa Croatia tickets www.croatia-tickets.com

Rezervacija bez kupnje nije moguća.

Smatra se da je Ugovor o kupnji sklopljen nakon uspješno obavljene transakcije plaćanja putem servisa Croatia tickets nakon čega se ulaznica, karta ili vaučer zajedno sa računom dostavljaju kupcu putem elektroničke pošte.

Dostava ulaznice, karte ili vaučera (print@home)

Dostavljenu ulaznicu, kartu, vaučer kupac je obvezan ispisati ili na drugi način sačuvati i ponijeti sa sobom te je predočiti ovlaštenom osoblju Partnera prilikom ulaska na događanje, lokaciju ili prijevozno sredstvo, te pri realizaciji turističkog aranžmana . Ukoliko je kupac prilikom kupnje ulaznice, karte ili turističkog aranžmana koristio određene popuste, dokaz o ostvarivanju toga prava dužan je predočiti ovlaštenom osoblju (npr. index, dokaz da prima mirovinu i sl.)

Načini dostave

Print@home

Print@home ulaznice, karte ili vaučeri se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana u profilu korisnika. Ulaznice, karte, vaučeri se isporučuju u Adobe PDF formatu i za njihovo pregledavanje je potreban preglednik PDF datoteka kojeg možete naći na ovoj adresi: http://get.adobe.com/reader.

Croatia tickets ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice, karte, vaučera uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge. Jednom kada ste print@home ulaznicu, kartu, vaučer uspješno pohranili na svoje računalo, ispišite je na ISO A4 standardnom listu papira. Uz ulaznicu, kartu, vaučer ćete dobiti i račun. Molimo vas da isprintanu ulaznicu, kartu, vaučer ne izrezujete budući ulaznica, karta, vaučer vrijedi isključivo ako je ISO A4 list papira na kojem je ulaznica, karta, vaučer ispisana neoštećen, nego je umjesto izrezivanja presavijte koristeći oznake na samoj ulaznici, karti, vaučeru. Ulaznicu, kartu, vaučer čuvajte na sigurnom mjestu do dana korištenja usluge za kojeg ulaznica, karta, vaučer vrijedi jer se ulaz omogućava isključivo prvoj osobi koja kopiju print@home ulaznice, karte, vaučera iskoristi. Prilikom dolaska na mjesto korištenja usluge print@home ulaznicu, kartu, vaučer koristite na isti način kao i tradicionalnu tiskanu ulaznicu, kartu, vaučer ili slijedite upute organizatora.

Korištenje ulaznice, karte, vaučera

Kupac ne smije gužvati, računalno manipulirati ili na bilo koji drugi način mijenjati ulaznice, kartu, vaučer otisnute na papiru ili distribuirane elektronskim putem na način da se ošteti ili izmijeni linearni ili 2D kod za automatsku provjeru ispravnosti ulaznice, karte, vaučera koji se nalazi na ulaznici, karti; vaučeru. Croatia tickets nije odgovoran za probleme nastale uslijed oštećenja i izmjene linearnog i 2D koda i/ili drugih mehaničkih oštećenja ulaznice, karte, vaučera nakon kupovine; Kupac je do trenutka ulaza ulaznice, karte, vaučera dužan čuvati na sigurnom mjestu i posebno ih čuvati od neovlaštenog kopiranja; Croatia tickets nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom, krivotvorenjem i neovlaštenim kopiranjem ulaznice, karte, vaučera – svaka istovjetna kopija ulaznice karte, vaučera, bilo da je otisnuta na papiru ili je distribuirana elektronskim putem je pravovaljana tako da će ulaz biti omogućen isključivo prvoj osobi koja ulaznicu, kartu , vaučer iskoristi, a naknadne reklamacije nisu moguće.

Naknade i način plaćanja

Informacije o cijenama ulaznica, karata, turističkih aranžmana, dostupne su na internet stranici servisa Croatia tickets www.croatia-tickets.com.

Ulaznice, karte, aranžmani kupljene preko servisa Croatia tickets moguće je platiti kreditnim karticama Maestro, Mastercard, Visa, Diners, American express i Discovery.

Povrat naknade za kupljenu ulaznicu, kartu, turistički aranžman

Povrat naknade za kupljenu ulaznicu, kartu, turistički aranžman vrši se uz umanjenje predviđeno Općim uvjetima ili internim aktima, društva Partnera čije su karte, ulaznice, aranžmane kupljene putem ovog internet servisa, a koji uvjeti su dostupni na internet stranicama Partnera.

Zahtjev za povrat naknade se mora poslati najkasnije 3 dana prije planirane posjete događaja, putovanja, na osnovi ispunjenog obrasca Zahtjev za povrat naknade za kupljenu ulaznicu, kartu, aranžman dostupnog u pdf formatu na internet stranici.Zahtjev je potrebno pravovremeno poslati na e-mail adresu info@croatia-tickets.com ili preko helpdeska.

Povrat naknade za kupljenu ulaznicu, kartu, turistički aranžman isplaćuje se isključivo na račun koji je naveden u Zahtjevu za povrat naknade za kupljenu ulaznicu u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Iznos povrata naknade iz stavka 1 ovog članka biti će umanjen za manipulativne troškove Croatia Ticketsa osim ukoliko nije sa Partnerom drugačije ugovoreno.

Dodatne informacije

Za sva dodatna pitanja o prodaji ulaznica, karata, turističkih aranžmana putem servisa Croatia tickets molimo Vas kontaktirajte:

HANZA MEDIA d.o.o., tel. 021/352-972, e-mail: info@croatia-tickets.com

Završne odredbe

Pružatelj usluga može mijenjati ove Opće uvjete u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima.

Izjava o privatnosti

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, putnicima su dostupni na internet stranici servisa Croatia tickets a primjenjuju se od srpnja 2014. Pružatelj usluga prodaje ulaznica, karata, turističkih aranžmana se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u HANZA MEDIA d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Izjava o sigurnosti

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti (Kuna). Za kupce iz inozemstva prilikom terećenja kreditne kartice, iznos u kunama prikazan na Internet trgovini će se konvertirati u vašu lokalnu valutu prema listi udruge kartičarskih kuća. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike između originalne cijene prikazane na našoj Internet trgovini.